Název projektu:

E-learningová sbírka případových studií z účetnictví a odborných předmětů včetně jejich řešení a certifikace získaných  znalostí

Délka trvání projektu:  30 měsíců

Začátek projektu:         1. 4. 2009

Konec projektu:             30. 9. 2011

Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82 ukončila 30. září 2011 práce na projektu, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Výstupem je zpracovaná sbírka příkladů včetně řešení v elektronické podobě, která je využívána nejen k procvičování v hodinách účetnictví (není potřeba kopírovat zadání), ale i k procvičování žáků doma. Získané dovednosti žáci také využívají k přípravě na praktickou maturitní zkoušku a k vytvoření provázaného a uceleného pohledu ve všech odborných předmětech ekonomického zaměření - ekonomika, účetnictví, integrovaný ekonomický předmět a jiné. Sbírka příkladů umožňuje získat dovednosti při vyplňování účetních dokladů a ostatních s tím souvisejících tiskopisů. Každý žák si může vybrat příklad dle složitosti a obtížnosti.

Autorský kolektiv vytvořil variabilní sbírku s velkým spektrem definovaných příkladů. To umožňuje žákům získávat praktické dovednosti na různých úrovních náročnosti. Tím jsou teoretické vědomosti rozvíjeny a aplikovány přímo na praktických činnostech. Podstatným přínosem tohoto projektu je:

  • přímá motivace žáka a okamžitá zpětná vazba
  • lepší a přehlednější fixace učiva
  • rozvoj logického myšlení s důrazem na schopnost řešit problémy, zdůvodňovat a argumentovat
  • možnost individuálního tempa žáka
  • vytvoření příznivého prostředí pro tvorbu studentských projektů
  • okamžitá dosažitelnost výukových materiálů přes vnitřní síť školy a webové stránky
  • schopnost výukového programu reagovat na aktuální změny

Příklady s aktuálními sazbami DPH (15 a 21 %) jsou v souborech ke stažení ve formátu pdf.


© Copyright 2009 Ing. Jan Pekárek. All Rights Reserved.